Úloha organizační kultury v mezinárodních retailových společnostech

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Ing. Lenka Drličková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 3/08
Číslo zakázky: IG205048

Projekty řešitele