Ing. Lenka Drličková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Úloha organizační kultury v mezinárodních retailových společnostech
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)