Ing. Lenka Drličková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Úloha organizační kultury v mezinárodních retailových společnostech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)