Trvale udržitelná spotřeba a její vztah k odvětví obchodu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2006
Řešitel: doc. Ing. Jana Přikrylová-Nagyová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 909 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0118
Číslo zakázky: GA205016

Projekty řešitele