doc. Ing. Jana Přikrylová-Nagyová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Trvale udržitelná spotřeba a její vztah k odvětví obchodu
2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)