doc. Ing. Jana Přikrylová-Nagyová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Trvale udržitelná spotřeba a její vztah k odvětví obchodu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)