Příprava Fakulty mezinárodních vztahů na mezinárodní akreditaci

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)
výzva: DRP 2011
Celkový rozpočet: 1 510 000 CZK
Registrační číslo 20/7
Číslo zakázky: RP200019