Jazyková příprava pedagogických pracovníků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
Pracoviště: Rektorát
Útvary rektora (9010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 141/2c
Číslo zakázky: ÚDR903313