Inovace vybraných profilových předmětů KOPKK v kombinované a prezenční formě studia

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 108 440 CZK
Registrační číslo IRS/F2/30/2014
Číslo zakázky: RP205014

Projekty řešitele