Mobilita mezi programovými a partnerskými zeměmi - Izrael

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. srpna 2019 - 31. července 2022
Řešitel: Ing. Mgr. Tomáš Sadílek, Ph.D.
Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Böhmová
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Koordinátor
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
Celkový rozpočet: 43 920 EUR
Registrační číslo 2019-1-CZ01-KA107-060400
Číslo zakázky: ÚP903516

Projekty řešitele