Anylýza využití značek kvality na českém trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich podporu

Věda a výzkum