Anylýza využití značek kvality na českém trhu potravin a efektivnosti kampaní na jejich podporu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 22. února 2017
Řešitel: Mgr. Tomáš Sadílek
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 434 060 Kč
Registrační číslo 94/2015
Číslo zakázky: IG205015