Analýza nabídky potravin na českém trhu z pohledu celospolečenské odpovědnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Alena Filipová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 468 280 Kč
Registrační číslo F2/30/2010
Číslo zakázky: IG205020

Projekty řešitele