Sociální a udržitelné podnikání v kontextu mezinárodního obchodu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Alexandr Asmalovský
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 516 000 Kč
Registrační číslo F2/50/2017
Číslo zakázky: IG205017

Projekty řešitele