Ing. Alexandr Asmalovskij

Projekty řešitele:

Sociální a udržitelné podnikání v kontextu mezinárodního obchodu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: katedra obchodního podnikání (2050)