Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání

Řešené projekty

Supporting mental health in organisation:developing future business leaders
Visegrad Fund (VF)
2022 - 2024

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

GVCs in Central Europe - a respective of automotive sector after COVID - 19
Visegrad Fund (VF)
2021 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Finanční deriváty jako nástroj hedgingu na trzích s elektřinou
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Internacionalizace malých a středních podniků-studium nových perspektiv
AKTION (AKTION)
2019

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Přeshraniční veřejné zakázky - analýza mezinárodního prostředí a překážky v zapojení českých firem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Inovace a internacionalizace českých podnikatelských subjektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

V4+Japan Student Conference
Visegrad Fund (VF)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries-In Search for Regional Specifics
Visegrad Fund (VF)
2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Firemní strategie na globalizovaných trzích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Podnikatelské prostředí v České republice a jeho vliv na konkurenceschopnost ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Význam finančních trhů pro mezinárodní podnikání podmínka globalizované světové ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Ekonomická rovnováha nových členských zemí EU v období krize aneb euro jako možný stabilizační prvek regionu?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Postavení České republiky jako země původu zboží a služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Řešení dopadů finanční a ekonomické krize na vývozce v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Die Tschechisesche Republic als Handelspartner
AKTION (AKTION)
2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Kvalitativní aspekty konkurenceschopnosti českých podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Připravenost českých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na vstup do Evropské unie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Hlavní problémy ekonomických vztahů České republiky k Evropské unii a cesty k jejich řešení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

3.Strukturální slabiny ekonomiky ČSFR při adaptačních procesech vůči oblasti ES
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Alternativní scénáře otevření čs. Ekonomiky a jejího zapojení do evropské ekonomiky
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)