Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání

Řešené projekty

Circular solutions for keeping food waste out of Central Europe´s schools (CIRCUS)
2024 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Interreg

Výzva: Interreg CENTRAL EUROPE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

International Student Business Competition: A Mysterious Business Case
2024 - 2025
Visegrad Fund (VF)

Program: Visegrad Grants

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Visegrad Fund: Shift to electric car production: national strategies in Central and Eastern Europe
2024 - 2026
International Visegrad Fund (VISEGRAD FUND)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktu
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Případové studie a studie nejlepších praxí v mezinárodním managementu – role firmy při globální mobilitě lidského kapitálu a strategické diverzifikace v reakci na externí krize
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Supporting mental health in organisation:developing future business leaders
2023 - 2024
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

GVCs in Central Europe - a respective of automotive sector after COVID - 19
2021 - 2022
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Finanční deriváty jako nástroj hedgingu na trzích s elektřinou
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Výzkum a vývoj softwarového vzdělávacího nástroje ASISYS zahrnujícího prvky umělé inteligence
2020 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Internacionalizace malých a středních podniků-studium nových perspektiv
2019
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Přeshraniční veřejné zakázky - analýza mezinárodního prostředí a překážky v zapojení českých firem
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Posílení a rozvoj interkulturních a jazykových kompetencí absolventů páteřních manažerských předmětů oboru Mezinárodní obchod
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Inovace bakalářského semináře: Předmět Manažerská informatika - efektivní komunikace a prezentace
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Modernizace předmětu 2MO402
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Inovace a internacionalizace českých podnikatelských subjektů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

V4+Japan Student Conference
2014
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries-In Search for Regional Specifics
2013
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Firemní strategie na globalizovaných trzích
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Podnikatelské prostředí v České republice a jeho vliv na konkurenceschopnost ČR
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Význam finančních trhů pro mezinárodní podnikání podmínka globalizované světové ekonomiky
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Ekonomická rovnováha nových členských zemí EU v období krize aneb euro jako možný stabilizační prvek regionu?
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Postavení České republiky jako země původu zboží a služeb
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Řešení dopadů finanční a ekonomické krize na vývozce v ČR
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Die Tschechisesche Republic als Handelspartner
2007
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Kvalitativní aspekty konkurenceschopnosti českých podniků
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků po vstupu do EU
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Připravenost českých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na vstup do Evropské unie
2004 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do EU
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Hlavní problémy ekonomických vztahů České republiky k Evropské unii a cesty k jejich řešení
2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

3.Strukturální slabiny ekonomiky ČSFR při adaptačních procesech vůči oblasti ES
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Alternativní scénáře otevření čs. Ekonomiky a jejího zapojení do evropské ekonomiky
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)