Přeshraniční veřejné zakázky - analýza mezinárodního prostředí a překážky v zapojení českých firem

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Pavla Neumannová, MA
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 266 280 Kč
Registrační číslo F2/70/2018
Číslo zakázky: IG211018

Projekty řešitele