Ing. Pavla Neumannová

Projekty řešitele:

Přeshraniční veřejné zakázky - analýza mezinárodního prostředí a překážky v zapojení českých firem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)