Patterns of Business Internationalization in Visegrad Countries-In Search for Regional Specifics

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 21310034
Číslo zakázky: GZ3