Alternativní scénáře otevření čs. Ekonomiky a jejího zapojení do evropské ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura Akademie věd ČR
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 80651
Číslo zakázky: GM211096