Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Veřejná diplomacie a její význam pro postavení státu v mezinárodním společenství
2007 - 2008
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Vnitřní a vnější aspekty bezpečnosti Evropské unie
2007 - 2008
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Euroregiony a jejich vztah k územní správě a samosprávě v ČR
2003 - 2005
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Hodnocení pravěké keramiky pomocí matematických modelů
2002 - 2006
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Alternativní scénáře otevření čs. Ekonomiky a jejího zapojení do evropské ekonomiky
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)