doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.

Projekty řešitele:

Možnosti a omezení konvergence české ekonomiky k zemím silného ekonomického jádra
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Tvorba institucionální struktury efektivní postsocialistické ekonomiky
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Integrace české republiky do evropské ekonomiky
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Alternativní scénáře otevření čs. Ekonomiky a jejího zapojení do evropské ekonomiky
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)