doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.

Projekty řešitele:

Možnosti a omezení konvergence české ekonomiky k zemím silného ekonomického jádra
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Tvorba institucionální struktury efektivní postsocialistické ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1998 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Integrace české republiky do evropské ekonomiky
MŠMT-posil.
1996 - 2000

Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Alternativní scénáře otevření čs. Ekonomiky a jejího zapojení do evropské ekonomiky
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)