Tvorba institucionální struktury efektivní postsocialistické ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 1998 - 31. prosince 2000
Řešitel: doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 281 000 Kč
Registrační číslo GA402/98/1203
Číslo zakázky: GA271028