Možnosti a omezení konvergence české ekonomiky k zemím silného ekonomického jádra

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 499 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1510
Číslo zakázky: GA271043