Podnikatelské prostředí v České republice a jeho vliv na konkurenceschopnost ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Radek Čajka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 627 530 Kč
Registrační číslo F2/9/2012
Číslo zakázky: IG211012

Projekty řešitele