Ekonomická rovnováha nových členských zemí EU v období krize aneb euro jako možný stabilizační prvek regionu?

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Radek Čajka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 310 640 Kč
Registrační číslo F2/15/2010
Číslo zakázky: IG211010x

Projekty řešitele