V4+Japan Student Conference

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2014 - 30. dubna 2014
Řešitel: Ing. Radek Čajka, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 11340180
Číslo zakázky: GZ1