Postavení České republiky jako země původu zboží a služeb

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Petr Král, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 270 220 Kč
Registrační číslo F2/3/2010
Číslo zakázky: IG211040

Projekty řešitele