Ing. Petr Král, Ph.D.

Projekty řešitele:

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Postavení České republiky jako země původu zboží a služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)