Ing. Petr Král, Ph.D.

Projekty řešitele:

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Postavení České republiky jako země původu zboží a služeb
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)