Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2019 - 31. prosince 2020
Řešitel: Ing. Petr Král, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 032 733 Kč
Registrační číslo TL02000400
Číslo zakázky: GO211019

Projekty řešitele