Připravenost českých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na vstup do Evropské unie

Doba řešení: 1. ledna 2004 - 31. prosince 2005
Řešitel: Ing. Iveta Hamarnehová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)
Agentura: Grantová agentura České republiky (GAČR)
Registrační číslo GA402/04/P133
Číslo zakázky: GA211014

Projekty řešitele