Ing. Iveta Hamarnehová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Připravenost českých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na vstup do Evropské unie
2004 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)