Ing. Iveta Hamarnehová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Připravenost českých podnikatelských subjektů v cestovním ruchu na vstup do Evropské unie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2005

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)