Supporting mental health in organisation:developing future business leaders

Věda a výzkum

Doba řešení: 8. ledna 2023 - 31. května 2024
Řešitel: Mgr. Ing. Kamila Matysová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 22210016
Číslo zakázky: GZ211013

Projekty řešitele