Význam finančních trhů pro mezinárodní podnikání podmínka globalizované světové ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Jiří Chaloupka
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 391 920 Kč
Registrační číslo F2/5/2011
Číslo zakázky: IG211011

Projekty řešitele