Ing. Jiří Chaloupka

Projekty řešitele:

Význam finančních trhů pro mezinárodní podnikání podmínka globalizované světové ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)