Finanční deriváty jako nástroj hedgingu na trzích s elektřinou

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Jakub Zezula, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 418 840 Kč
Registrační číslo F2/16/2020
Číslo zakázky: IG211010
Cílem projektu je prozkoumat a zhodnotit využitelnost a využívanost finančních derivátů
v oblasti výroby elektrické energie a zhodnotit možná rizika. K dosažení tohoto hlavního cíle projektu budou nejprve analyzována a indentifikována rizika, kterým výrobce elektrické energie v evropském kontextu v souvislosti se změnami probíhajícími na daném trhu a novými trendy v odvětví musí čelit. Na těchto poznatcích bude poté postavena samotná analýza využití finančních derivátů na trhu s elektřinou, a to jak z teoretického, tak i z praktického pohledu.

Projekty řešitele