Ing. Jakub Zezula

Projekty řešitele:

Finanční deriváty jako nástroj hedgingu na trzích s elektřinou
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)