GVCs in Central Europe - a respective of automotive sector after COVID - 19

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. února 2021 - 9. listopadu 2022
Řešitel: Ing. Eva Křenková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 22031083
Číslo zakázky: GZ211021

Projekty řešitele