Ing. Eva Křenková, Ph.D.

Projekty řešitele:

GVCs in Central Europe - a respective of automotive sector after COVID - 19
Visegrad Fund (VF)
2021 - 2022

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)