Řešení dopadů finanční a ekonomické krize na vývozce v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Michal Nejedlý
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 449 190 Kč
Registrační číslo F2/19/2010
Číslo zakázky: IG211020

Projekty řešitele