Faktory synergického potenciálu marketingových a prodejních funkcí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Daniela Kolouchová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 92 110 Kč
Registrační číslo F3/84/2014
Číslo zakázky: IG306014

Projekty řešitele