Ing. Daniela Kolouchová

Projekty řešitele:

Faktory synergického potenciálu marketingových a prodejních funkcí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)