Zjištění bariér tržní orientace a používaných kritérií pro hodnocení marketingové výkonnosti u českých MSP

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Mgr. Jiří Mařík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 240 000 Kč
Registrační číslo F3/8/2017
Číslo zakázky: IG306017

Projekty řešitele