Ing. Mgr. Jiří Mařík, Ph.D.

Projekty řešitele:

Zjištění bariér tržní orientace a používaných kritérií pro hodnocení marketingové výkonnosti u českých MSP
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)