Rozšíření studijního programu Podniková eonomika a managem. Pro distanční formu magisterského navazujícího studia

Věda a výzkum