doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

Projekty řešitele:

Rozšíření studijního programu Podniková eonomika a managem. Pro distanční formu magisterského navazujícího studia
MŠMT
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)

Hodnocení pravěké keramiky pomocí matematických modelů
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2002 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)