doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.

Projekty řešitele:

Výzkum a vývoj softwarového vzdělávacího nástroje ASISYS zahrnujícího prvky umělé inteligence
2020 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Inovace bakalářského semináře: Předmět Manažerská informatika - efektivní komunikace a prezentace
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Rozšíření možností tvorby a prezentace multimediálních záznamů výuky na VŠE
2011 - 2012
Cesnet (Cesnet)

Program: Fond rozvoje Cesnet

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Rozvoj U3V na českých vysokých školách
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2011

Rektorát
oddělení souhrnného plánu (9031)

Rozvoj Univerzity třetího věku na VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
oddělení souhrnného plánu (9031)

Rozšíření studijního programu Podniková eonomika a managem. Pro distanční formu magisterského navazujícího studia
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Hodnocení pravěké keramiky pomocí matematických modelů
2002 - 2006
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)