Rektorát: oddělení souhrnného plánu

Řešené projekty

Rozvoj U3V na českých vysokých školách
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2011

Rektorát
oddělení souhrnného plánu (9031)

Rozvoj Univerzity třetího věku na VŠE v Praze
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Rektorát
oddělení souhrnného plánu (9031)