Přístup malých a středních podniků v oblasti kultury k uplatňování společenské odpovědnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Ondřej Pešek
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 246 820 CZK
Registrační číslo F3/22/2013
Číslo zakázky: IG306013x

Projekty řešitele