Ing. Ondřej Pešek

Projekty řešitele:

Přístup malých a středních podniků v oblasti kultury k uplatňování společenské odpovědnosti
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)