Ing. Ondřej Pešek

Projekty řešitele:

Přístup malých a středních podniků v oblasti kultury k uplatňování společenské odpovědnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)