Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a managem.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: Ing. Lenka Švecová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 369/1b
Číslo zakázky: ÚDR310023

Projekty řešitele