Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a managem.

Věda a výzkum