Fakulta podnikohospodářská

Řešené projekty

Angažovanost a zapojení v hybridních týmech: Role virtuální reality v agilních retrospektivách
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Business Studies Doctoral Student Exchange and Qualitative Research Workshop
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: AKCE Česká republika – Rakouská republika – spolupráce ve vědě a vzdělávání

Výzva: Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Digitalizace v rodinných firmách: Role dlouhodobé orientace a organizační ambidextrie
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Organization of separate sections for FPH students at the 18th International Days of Statistics and Economics conference
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Přepracování programu podnikového akcelerátoru tak, aby byl v souladu se strategickými cíli mateřské firmy
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Spotřební chování soukromých sběratelů umění
2024 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Textilní průmysl v 19. století ve Velké Británii a Rakousko-Uhersku
2024 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Úloha zeleného financování a podpory investičních bank při prosazování udržitelných postupů a plnění milníků Green Deal v energeticky náročných odvětvích
2024 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

unistarter
2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Program podpory rozvoje oblasti vysokého školství pro rok 2024

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Vývoj cestování jako symbolu statusu: jak sociální sítě mění symbolickou hodnotu a vnímání cestování?
2024 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Workplace Interventions to Support Employees During Times of Disruption
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

REMAKING
2024 - 2027
Evropská komise (EK)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

COCO
2024 - 2025
Ca' Foscari University, Venice, Italy (CAFOSCARI)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Teaching case studies online: How to design and teach case studies in vocational schools (zkráceně TeC@ses)
2023 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Cooperation Partnerships

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Bariéry participace na živém umění - řešení skrze kreativní design koncertů klasické hudby
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Hranice chudoby: regionální dimenze definice absolutní chudoby
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Kognitivní zkreslení a chyby v práci s informacemi a strategie jejich předcházení, oblast vzdělávání
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

ESG Evaluation Tool
2023 - 2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zvýšení intenzity spolupráce podniků při vytváření trhu v krátkých dodavatelských řetězcích
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

ADOPTING HYBRID PROJECT MANAGEMENT: HOW ORGANIZATIONS COMBINE TRADITIONAL AND AGILE APPROACHES TO PROJECT MANAGEMENT
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Body and Mind přístupy v organizační psychologii: Budování zásad pro kreativní terapeutické intervence na pracovišti.
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Dynamické schopnosti a ESG strategie pro udržitelnou výkonnost řízení firem v kontextu České republiky
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Jak akcelerátory přispívají k inovačním schopnostem podniků?
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Kompetenční set manažera udržitelného rozvoje v rámci municipalit
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 17th International Days of Statistics and Economics
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Podpora duševního zdraví v organizačním kontextu
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Reshoring založený na robotizaci a jeho dopady na výsledky trhu práce
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Role spořebního etnocentrismu v pokrizovém nákupním chování a demonstrativní spotřebě
2023 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chování
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Proč vrána k vráně někdy nesedá? Nedokonalá selekce podvodníků do prostředí umožňujících podvádění
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Tři experimenty o využití význačnosti pro udržitelné dodržování daňových předpisů
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Rizika, problémy a potřeby umělců bez stálého zaměstnání v současné ekonomice v ČR
2022
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Řešení energetické chudoby v ČR
2022 - 2023
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Role sociálních preferencí v kooperativním chování
2022 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza podpůrných nástrojů určených podnikům zasažených pandemií COVID-19
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Dynamický rozvoj e-commerce a souvisejících služeb ve vazbě na optimální umístění relevantních logistických objektů
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Jak velké firmy využívají coworkingové prostory k podpoře své inovační kapacity?
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Lean, Digitalisation and People
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 16th International Days of Statistics and Economics
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Podpora pohody zaměstnanců v hybridních pracovních podmínkách prostřednictvím vedení
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

The influence of exogenous factors on the success of reorganizations
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

The Interplay of Market-driving, Dynamic Capabilities, and Leadership
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Vliv robotiky na zaměstnanost, produktivitu, nerovnost a podíl pracovníků na HDP Evropské unie
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Cowork4EU: Coworking Best Practices for European Universities
2022 - 2025
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Behaviorální organizační politika: Experimenty v prosociálním politikaření
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Ekonomicky oprávněné náklady v regulovaných sektorech elektroenergetiky a plynárenství
2022 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Harnessing the potential of the social economy towards a green transformation through the establishment of Socially Driven Green Labs within Universities (SDG Labs)
2022 - 2024
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Podnikání a institucionální změna: případ rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československa
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

University leaders in SDG (UNILEAD)
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Využití plynárenských soustav pro vodík
2022 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice
2021 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zpracování, ověření a certifikace metodiky pro hodnocení efektivity investic v plynárenství
2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Autentický leadership a jeho vliv na wellbeing zaměstnanců
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Coworking Symposium 2021
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Debiasing přehnaně sebevědomých intuitivních predikcí
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Diverzita a věda na FPH: rovné příležitosti jako podmínka k další vědecké excelenci FPH
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Evropská minimální mzda a spotřeba
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Konflikty uvnitř rodiny a nerodinní manažeři v rodinných firmách
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Měření a komparace společenského dopadu sociálních podniků: Vývoj a testování teoretického modelu.
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Od iniciace k implementaci otevřené inovace ve státní správě: Případová studie Chytré karantény v ČR
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 15th International Days of Statistics and Economics
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Podvádění a charakteristiky obětí
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Sociální kapitál v rodinných firmách
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vliv strategií emoční regulace v prostředí digitálně zprostředkované komunikace na well-being pracovníků
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vztah mezi úrovní ERM a ekonomickou výkonností firem
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
2021 - 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Long-term orientation: The effects on strategic orientation of family firms
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Norm-nudging – Theoretical framework and implementation guidelines
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

A Cross-Cultural Perspective On Coworking Spaces
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Analýza faktorů ovlivňujících výkon samoorganizovaných týmů v agilních organizacích mimo IT sektor
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Critical factors of innovation success and profitability – A quantitative empirical study for the chemical and pharma industry
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

GLOBAL VIRTUAL TEAMS WITHIN DIGITAL WORKING ENVIRONMENT
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 14th International Days of Statistics and Economics
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES 2019
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Pomáhají příběhy v dodržování pořádku na pracovišti?
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Strategic Implications of Digitalisation and FinTechs for Traditional Business Models of the Financial Service Industry – An empirical Study of Banking
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Revize vlivu otevřených kanceláří na výkonnost a duševní pohodu: Případ coworkingu
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Managing human talent in coworking environments
2019 - 2020
Visegrad Fund (VF)

Program: Visegrad Grants

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Managing human talent in coworking environments
2019 - 2020
Visegrad Fund (VF)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
2019 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: European Cooperation in Science and Technology

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
2019
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Akvizičná politika zbierkotvorných umeleckých galérií a hodnotenie jej dopadu na trh s umením
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza potřeb organizací na rozvojové intervenční programy pro manažery na střední a vyšší úrovni řízení v oblasti stres managementu a prevence syndromu vyhoření.
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Distraction in the classroom - The influence of information communication technologies (ICT) on the listening process and the information gain of lectures in second language
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Chyby v atribuci úspěchu podle pozice ve skupině se zaměřením na leadership
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Model úspěšnosti vstupu mladých lidí na pracovní trh
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Motivace a pracovní spokojenost humanitárních logistiků
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Možnosti kvantifikace dopadu dobrovolnictví v živé nekomerční kultuře
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 13th International Days of Statistics and Economics
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES 2019
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Vliv vzdělání v oboru management na vnímání etiky, udržitelnosti a kulturní diverzity
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod strojového učení
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Experimentální studie prediktorů korupčního chování
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Innovative online learning environments: using business case studies in higher education (e3 Cases)
2019 - 2021
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Inteligentní systém pro provoz odpadového hospodářství v rámci SmartCity
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví
2019 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizaci
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Studie připravenosti city logistiky měst na rozvoj kurýrních expresních a balíkových služeb v prostředí projektů Smart Cities
2018
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Zranitelný zákazník a energetická chudoba
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu
2018 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vytvoření systémových řešení pro sektor plynárenství v České republice do roku 2050
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vývoj nových metodik regulace v podmínkách decentralizace v sektoru elektroenergetiky a plynárenství ky
2018 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Trans-China railway, New Silk Road and Maritime Silk Road: Trade opportunities and challenges in Central and Eastern Europe.
2018 - 2019
CEIBS ERICEE Research Grant (CEIBS ERICEE)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Designing for consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT (EGIT)
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření nové dimenze inovativnosti
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Executive Leadership a Well-being: Analýza vlivu stresorů na úspěšnost organizačních lídrů ve věku 40+
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Chování spotřebitele na trhu potravin označených značkami kvality v České republice
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Insolvence 2018 - odborná konference
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Klíčové determinanty účinnosti koučování
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Organizace samostatných sekcí pro studenty FPH na konferenci 12th International Days of Statistics and Economics
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Organizace studentské sekce v rámci mezinárodní konference IMES
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Organizational psychology and organizational design to support cross-LOB teams in achieving profitable trade-offs between opportunities and restrictions in processing of customer data
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Proměna byznys modelů používaných v kulturních a kreativních průmyslech - nové trendy v principech monetizace videoher, jejich typologie a uplatnění v České republice
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Research plan of Product Management in startups
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Rodinné a nerodinné firmy v České republice - typologie rozdílů
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Senzorický marketing a multimodalita smyslů: Vliv barvy produktu na preferenci vůně
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Strategická filantropie: Srovnání přístupů k měření dopadů filantropických aktivit soukromých firem a aktivit neziskových organizací
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

The Use of Design Thinking in Social Enterprises in Digitized Environments and its Outcomes
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Vliv kariérového poradenství na českých vysokých školách na zaměstnatelnost absolventů
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Vývoj finanční situace podniků před úpadkem - identifikace příznaků krize podniku
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zmocňování v nehierarchických organizacích. Kvalitativní studie.
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Celoživotní hodnota zákazníka v prostředí kulturních institucí
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Ekonomická evaluace kulturních eventů spjatých s oslavami výročí české státnosti v roce 2018
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
2018 - 2021
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Testování externí validity experimentů na nečestné chování
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Klasifikace a zjištění dostupnosti digitálních služeb státu II
2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Metody ekonomického hodnocení kulturních eventů využívajících kulturního dědictví a zapojených do cestovního ruchu
2017
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

International konference on management in the digital era
2017 - 2018
MacEwan University School of Business (MacEwan)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Studie vlivů otevřených dat v ČR
2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Klasifikace a zjištění dostupnosti digitálních služeb státu
2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Insolvence fyzických osob v České republice - ekonomické a mimoekonomické sociální dopady
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Labor Market Flexibility and Innovation: Determinant Labor Market in Czech and Indonesia
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Management udržitelnosti korporací v České republice: Přehled a mezinárodní srovnání
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Nové trendy v projektovém managementu: Project Governance a SROI
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Oceňování hudebních nástrojů
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Organizace mezinárodní konference
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Pořádání konference: 11th International Days of Statistics and Economics
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Proces koučování z pohledu koučů
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Procesní excelence a digitalizace
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Srovnání finančních výsledků subjektů podpořených podnikatelskou infrastrukturou s nepodpořenými subjekty v ČR
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Temná strana podnikání: Vliv podnikatelské aktivity na osobní pohodu podnikatele
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Vliv podpor investičních projektů z veřejných zdrojů na hrubou přidanou hodnotu podpořených podniků
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vplyv priemyslu 4.0 na poziadavky kladene na Warehouse Management systemy (WMS)
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Výzkum elementů strategické tržní nabídky na trhu mobilních telekomunikací v ČR
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Výzvy manažerů při zakládání a následném řízení základních škol v ČR
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Zjištění bariér tržní orientace a používaných kritérií pro hodnocení marketingové výkonnosti u českých MSP
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

KNOWtilus 2.0
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2017

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula (CRITHINKEDU)
2016 - 2019
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Ekonomická evaluace akcí pořádaných k výročí významných osobností - Roku Karla IV.
2016
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

Analýza dopadu komunitních měn pro rozvoj lokálních podniků a lokální ekonomiky obecně
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

České rodinné firmy s přerušenou kontinuitou existence
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Evaluace činnosti hudebních klubů vybraných regionů ČR
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Heterogenita segmentu obchodních cestujících v letecké dopravě
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

i4.0
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Mediace jako prostředek sporů v podnikatelském prostředí v České republice
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Pořádání konference: 10th International Days of Statistics and Economics
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Proces koučování a determinanty jeho efektivity
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Servant leadership a podmínky pro jeho vliv na výkonnost následovníků
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Sociální znečištění fenomén 21 století: Diskriminace žen ve vrcholovém managementu – Česko, Velká Británie, Rusko
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Lean ČR
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Faktory udržitelnosti akcí v rámci prezentace barokní kultury Plzeňského kraje, tvorba metodiky a vyhodnocení evaluačních materiálů z r. 2015-2016
2016
Plzeňský kraj (Plzeňský kraj)

Program: Podpora kultury

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

Migration of Research and Development Employees
2016
Visegrad Fund (VF)

Program: Visegrad Grants

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2016

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

RECESERA - reporting a monitoring CSR
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

SUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
2015 - 2018
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Hodnocení efektivity kulturních akcí v rámci regionální programové linie "Devět týdnů baroka"
2015
Plzeňský kraj (Plzeňský kraj)

Program: Podpora kultury

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu a ekonomiky kultury (3330)

New Public Management Reforms and Accounting Practices in Municipalities of the Czech Republic and Norway
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Universities approaches in tackling the changing job markets for gradutes
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Inovace předmětů magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management programu Ekonomika a management na FPH VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza systémů účetního výkaznictví a identifikace vlivu na finanční ukazatele firmy
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza uplatnění systému safe harbour při stanovení převodních cen
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ekonomika muzeí a měření jejich výkonnosti
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Experimentální organizační ekonomie: Kariérní růst, snaha a oportunismus
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Faktory rozhodující o volbě přepravních a zasilatelských služeb
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Insolvence společností s virtuálními sídly
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Měření a hodnocení výkonů logistického systému za účelem jeho udržitelného zlepšování
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Ověření pozitivního dopadu inovací na prosperitu podniku
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Pořádání konference: 9th International Days of Statistics and Economics
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Proměny ve financování a marketingu v oblasti performing arts, literatury, výtvarného umění a filmu
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Racionalita českého spotřebitele
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Rodinné firmy v ČR - výkonnost, správa, nástupnictví
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vliv Mindfulness na úroveň Leadershipu - Experimentální studie
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

KNOWtilus 2015 - ostrovy poznání
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2015

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Přenos know-how:udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském protředí - propojení se vzděláváním na českých univerzitách
2014 - 2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Program švýcarsko-české spolupráce

Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Development and Creation of Teaching Methods in Lifelong Learning Programmes
2014 - 2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

Inovace logistických předmětů v oblasti softwarové a multimediální podpory
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Inovace povinných a dalších předmětů distančního studia na navazujícím magisterském studiu FPH VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Inovace předmětu 3MA291
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Inovace výuky manažerských a analytických dovedností studentů FPH
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Interaktivní výukové prostředí mikroekonomie pro předměty 3MI102, 3MI101 a 3MI191
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Profesní online komunita studentů a absolventů vedlejší specializace Marketing
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Projekty z personalistiky ve spolupráci s praxí
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Tvorba předmětu Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analýza běžného účtu platební bilance s ohledem na vliv cen ve vybraných zemích Evropské unie
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Analýza inovačního procesu firem v sektoru služeb
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Analýza zveřejňování kótovaných a nekótovaných společností ve vybraných zemích EU a Číně
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ekonomická náročnost sportu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Faktory synergického potenciálu marketingových a prodejních funkcí
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Fúze a akvizice jako nástroj strategického řízení podniku
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Klasifikace aktivit CSR a průzkum četnosti realizace aktivit v ČR
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Konference Moderní přístupy k managementu a ekonomice kultury
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Měření efektivnosti řízení vybraných památkových objektů a kulturních eventů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Pořádání konference: 8th International Days of Statistics and Economics
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Principy vícekriteriálního hodnocení uplatňované při hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Sektorová analýza rodinných firem v České republice
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vliv nepeněžních incentivů na nabídku práce a pracovní produktivitu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vliv přístupu zákazníka na volbu přepravních, zasilatelských a logistických služeb v multimodálních přepravách
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Vývoj analytické metodiky pro hodnocení velikosti typových pracovních pozic
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Zhodnocení dopadu sociální odpovědnosti podniku na výkonnost
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Dopadová evaluace veřejných programů v oblasti ŽP
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Hodnocení inovací
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

KNOWtilus – ponor do vědy skrze umění
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Leadership and Urban and Regional Development
2014
Visegrad Fund (VF)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rozvinutí výuky v oblasti CSR na základě sdílení dosavadních zkušeností vysokých škol
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vzdělávací program MANAGEMENT KVALITY aneb vzdělávejte se v managementu 3x jinak ve Středočeském kraji
2014
Středočeský kraj (Středočeský kraj)

Program: OP VK

Výzva: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

European Academic Network for Open Innovation (OpenINN)
2013 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

European Academic Network for Open Innovation (OpenINN)
2013 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Mezinárodní škola podnikání a managementu (3200)

Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM
2013 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

RSA Research Network on Effectivness, added value and future of EU cohesion policy
2013 - 2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Inovace předmětů bakalářského stupně studia: moderní metody výuky pro studenty VŠE v Praze
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Implementace praxe do výuky na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Dopad řízení vztahů se zákazníky na finanční výkonnost organizací
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Finanční tíseň - predikce a konsekvence
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Indikátory měření úspěšnosti kulturních organizací
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Přístup malých a středních podniků v oblasti kultury k uplatňování společenské odpovědnosti
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rozvoj kariéry mladých vědců jako základ znalostní ekonomiky - srovnávací studie mezi Polskem a Českou republikou
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Signalizační chování na trhu práce
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu při akumulaci investičního kapitálu ve firmách vybraných evropských zemí
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vliv sportovního úspěchu na ekonomiku sportu
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Získávání profesních dovedností u odborníků - žen a mužů s přihlédnutím k věku
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Odhad a analýza strukturální nezaměstnanosti v ekonomikách střední a východní Evropy
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

KNOWtilus – ponor do vědy skrze umění
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2013

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2013

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Motivované ženy 50+
2012 - 2014
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Program: OP LZZ

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Budování partnerství a posilování spolupráce v oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství s důrazem na posílení konkurenceschopnosti ČR
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj podnikatelského prostředí pomocí nových vědeckých poznatků v oblasti e-commerce businessu
2012 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Analýza a hodnocení způsobů financování organizací, které nejsou založeny za účelem zisku
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy společností
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza uplatňování controllingových nástrojů a vyhodnocení rozdílů v přístupu ke controllingu v době krize a postkrizovém řízení
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza vplyvu autentickosti na úspešnosť leadrov
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Flexibilita trhu práce České republiky
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Role správních orgánů v zákaznické strategii v České republice
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Six Sigma podporující štíhlý logistický systém v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Teorie a praxe měnového kurzu s ohledem na krizi 2008 a krize následné
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Trh práce a vzdělání
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Veřejná podpora a nové trendy v managementu audiovizuální kultury ve vybraných zemích Evropské unie
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Význam environmentálních aspektů pro konkurenceschopnost podniku
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zdroje podnikového financování na tuzemském kapitálovém trhu a v zahraniční
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj kariérového poradenství na vysokých školách v ČR v evropské dimenzi
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Společný studijní bakalářský program "Ekonomika a management" v anglickém jazyce
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčbích řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Transfer of know-how between Swiss University with practical orientation and top Czech University with theoretical orientation
2011 - 2012
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Program švýcarsko-české spolupráce

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Social dialogue and the public services in the aftermath of the economic crisis: strengthening partnership in an era of austerity
2011 - 2012
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Projektmanagement als Instrument mit Arbeitsmarktbezug für die Entwicklung und Sicherung von Unterrichtsqualität in der beruflichen Bildung
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Student podnikatel - Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u studentů VŠE v Praze
2011 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Active vocational learning in project management for trainers
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Global Entrepreneurship Monitor ČR 2011
2011 - 2012
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Analýza a hodnocení investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Aplikace nástrojů systémové dynamiky pro analýzu podniku a jeho výkonnosti
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Hodnocení systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku postavených na principu trojí zodpovědnosti
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Inovace výuky managementu: vstříc změnám
2011 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Management znalostí
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Metodiky animačních projektů v kultuře
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Modelování a vizualizace podnikových procesů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze
2011 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Podmínky efektivního rozvoje dovedností pro týmovou práci a její vedení
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Regulace enegetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Role středního managementu firmy v inovačním procesu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Štíhlý logistický systém a měření jeho výkonnosti v podmínkách 2. dekády 21. století ve zpracovatelském průmyslu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Vliv rozvoje silniční infrastruktury na kvalitu a možnosti rozvoje evropských kontejnerových terminálů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Využití Webu 2.0 v propagaci sportu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vývoj měnových kurzů ve státech střední Evropy po roce 1989
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vzdělání jako informace - ekonomie informací na trhu práce
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Aktuální problémy oceňování pro potřeby řízení společnosti: vlastnický a manažerský přístup
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky
2011 - 2015
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Identifikace, podpora a rozvoj talentů v rámci vybraných studijních oborů Fakulty podnikohospodářské
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Nové předměty pro lepší uplatnění studentů VŠE na trhu práce
2011 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Rozvoj pedagogické a sociální kompetence akademických pracovníků
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky
2010 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!
2010 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Administrativa-SV-F3
2010 - 2027
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Analýza efektivnosti investičních pobídek ve středoevropském prostoru Evropské unie
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Asymetrická informace na trhu práce
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Cizinci na českém trhu práce
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Faktory úspěchu mikro firem
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Hodnocení efektivnosti procesů pomocí hodnoty pro zákazníka
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Innovationskultur in kleinen und mittleren Unternehmen - Die Wichtigkeit von weichen Faktoren in den frühen Phasen des Innovationsprozesses von international tätigen kleinen und mittleren Unternehmen
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
institut technologie a inovačního managementu (3300)

Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a středních podniků
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Kariérní vývoj žen po mateřské dovolené a rozvoj talentů v rámci managementu diverzity - porovnání situace v Rakousku a v ČR
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Role finančních trhů při budování "green economy" - příležitosti a hrozby pro korporátní bankovnictví
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Řešení úpadku firem sanačními metodami v kontextu Insolvenčního zákona
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řízení a financování neziskových organizací se zaměřením na organizace v kreativních průmyslech
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích s využitím klimatických derivátů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řízení rizik a možnosti jejich mezipodnikového transferu
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Specifické problémy hodnocení investic
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor zvyšování prosperity
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny segmentu obnovitelných zdrojů a financí
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Impact of EU Cohesion Policy in Vesegrad countries: Chellenges for Future
2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy/IP
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT
2009 - 2011
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 1. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Generátory tvorby hodnoty
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Marketingový význam body image
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Návrh systému informační podpory ochrany dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Tvorba metodiky pro komplexní činnost národní zkušební organizace řidičů jako dominantního prvku v oblasti bezpečnosti silničního provozu
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vytvoření systémového prostředí pro integraci informační podpory krizovího řízeni v resortu MD ČR
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Analýza měnového kurzu a modely rovnovážného reálného měnového kurzu
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Skutečné bariéry inovací
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vliv cen vybraných komodit na hospodaření ekon. subjektů……
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Výklady pojmu kompetence a žádoucí kompetenční profily absolventů VŠ
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Analýza nových požadavků na logistické řetězce v podmínkách elektronického obchodu a možnosti jejich zajištění
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Cultural and Innovation Dynamics - Explaining the uneven evolution of human knowledge CID
2007 - 2010
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Stínové ceny externalit v oblasti dopravy
2007 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza vhodnosti struktur a chování logistických řetězců v podmínkách přechodu k nové ekonomice
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolnictví
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU
2006 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery
2006 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (Kooperační strategie - vytváření podnikatelských sítí a klasterů)
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ekonomická hodnota dobrovolné práce
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Návrh a ověření metodologie aplikace veličiny hodnota vztahu se zákazníkem v podnikovém řízení
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Společenská odpovědnost firem (CSR) jako součást podnikatelského prostředí. (Teoretická východiska a ekonomická realita)
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Vliv změn světa práce na kvalitu života
2005 - 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Metodologie hodnocení účinku strukturálních politik
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy
2005 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Nové metody měření a řízení výkonnosti firem v globalizující se světové ekonomice
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ženské a mužské role v perspektivě spotřebního marketingu
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza příčin selhání řízení a správy (Corporate Governance) českých podniků v období transformace
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Návrh metodologie hodnocení vztahu se zákazníkem
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Odraz globalizace v obsahu a struktuře výuky vybraných předmětů MIE
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Řízení rizik firmy a její hodnota
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zapojení studentů do výzkumu malých a středních podniků a neziskových organizací
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Tvorba komplexního přístupu k práci s tichými a explicitními zanlostmi organizací v České republice
2004 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Testing of corporate social responsibility indicators in selected Czech and Austrian companies
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (včetně etických aspektů měnícího se podnikatelského prostředí a vývoje vybraných segmentů trhu práce v ČR
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Faktory úspěchu malých a středních podniků a neziskových organizací
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Nová teorie podniku
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Distanční forma vybraných předmětů bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a managem.
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Metodologie ekonomiky dopravních služeb při začleňování ČR do EU
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Rozšíření studijního programu Podniková eonomika a managem. Pro distanční formu magisterského navazujícího studia
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Softwarová podpora výuky pomocí databáze Amadeus
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Studie EU - automobilový průmysl - UNIDO
2003
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování k EU
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky před vstupem do EU - etické aspekty procesu připojování
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

E-business a e-logistika a jejich využití v současné české podnikové praxi a připravenost českých společností na jejich využití
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility in Austria and Czech Republik
2002 - 2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

KDNet (European Knowledge Discovery Network of Excellence)
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Hodnocení pravěké keramiky pomocí matematických modelů
2002 - 2006
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Komunikační strategie organizace v národním a mezinárodním prostředí
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Měření a řízení výkonnosti podniků v globální ekonomice
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Organizační kultura českých firem
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Potřeba změny české manažerské kultury a řízení lidských zdrojů jako předpoklad úspěšné integrace České republiky do prostředí EU
2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Průzkum současné úrovně českého vyššího managementu a její vliv na předpoklady úspěšnosti podniků v procesu globalizace
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Děkan a děkanát (3010)

Příprava českých podniků na vstup ČR do EU
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Referenční skupiny v mediální marketingové komunikaci
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Srovnání úrovně marketingového řízení v průmyslových podnicích bez a se zahraniční účastí působících v ČR
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možností aplikace v České republice
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vytváření podmínek pro rovnocenné uplatnění žen a mužů v hospodářství a jeho řídících složkách
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Empirická etapa srovnávací analýzy řízení a správy společností v rakousku a ČR
2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Intenzifikační funkce veřejných logistických center vhodných k implementaci v podmínkách ekonomiky ČR
2001 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice
2000 - 2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vybraná témata manažerského řízení ve společnosti znalostí. Progresivní trendy.
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Symbolika spotřebního chování v marketingu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Adding Value to SMEs Through the Use of Human Relations/ Counselling Skills in Management
1998 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Leonardo da Vinci

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Teoretické a metodologické stránky srovnávání národních kultur v hospodářské praxi
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Ekonomové o sobě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hodnocení studia na vysoké škole absolventy školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Interkultureller Vergleich des Führungsverhaltens österreichischer und tschechischer Manager sowie des Führungsnachwuchses
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Inventář metod výcviku sociálních a manžerských dovedností studentů-ekonomů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Kapitálová struktura českých podniků v období ekonomické recese
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Kultura a management - odborný seminář
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Pracovně profesní, studijní a psychologické poradenství na VŠE Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Pracovně profesní, studijní a psychologické poradenství na VŠE Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Řízení podniku v procesu transformace k tržní ekonomice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Sanace podniku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (3000)

Studium na VŠ z pohledu studentů, absolventů a zaměstnavatelů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Transformační řízení českých podniků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Úloha lidského činitele v procesu transformace podniků
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Verifikace metod hodnocení efektivnosti navrhovaných technologií
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Výuka předmětů ekonomické teorie na vysokých školách v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Výukový předmět: Interkulturelní management
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)