Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. října 2020 - 31. března 2022
Řešitel: Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 290 210 Kč
Registrační číslo TL04000374
Číslo zakázky: GT302030