Rizika, problémy a potřeby umělců bez stálého zaměstnání v současné ekonomice v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Marek Prokůpek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo kultury České republiky
Celkový rozpočet: 181 000 Kč
Registrační číslo MK-SU-22-00016
Číslo zakázky: GM302012